The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20130622055154/http://www.relationbrand.com:80/secure/login/medit/users/svanen/_miljo-Nr_3_2008/mail.html

 
� Nyhetsbrev fr�n Milj�m�rkningen Svanen / Fredag den 30 maj 2008
 
     
 
Svanen landade i �rebro och Sundsvall

I april och maj h�lls tv� lyckade arrangemang inom ramen f�r Svanens stora kampanj �Hur Svanlig �r du?�. St�derna som bes�ktes var �rebro och Sundsvall. N�sta stad blir V�xj�, en 26-27 september. 

L�s hela nyheten h�r.
 
Milj�m�rket Svanen st�ller klimatkrav

  Svanens krav gynnar klimatet. Det visar en f�rsk utv�rdering av det nordiska milj�m�rket som utf�rts p� uppdrag av Nordiska Ministerr�det. I april h�lls ett nordiskt seminarium om utv�rderingen.

L�s hela nyheten h�r.
Svanenm�rkt effektivast mot m�gel

Den Svanenm�rkta Biokleen Alg & M�geltv�tt f�r h�gst betyg n�r Folksam testar fasad- och m�geltv�ttprodukter. Dessutom sl�r vanligt Yes Original-diskmedel merparten av de betydligt dyrare och mindre milj�anpassade medlen.

L�s hela nyheten h�r.
 
Nio v�stkustkrogar Svanenm�rks

  Antalet Svanenm�rkta krogar i Sverige tredubblas i ett slag n�r hela nio krogar p� V�stkusten fick sin Svanenm�rkning i slutet av april.
- Det �r fantastiskt kul att de valt att Svanenm�rkta sig tillsammans, s�ger Johan Husberg p� Svanen.

L�s hela nyheten h�r.
Smaka p� Stockholm

F�r andra �ret i rad deltar Svanen i folkfesten �Smaka p� Stockholm�, som i �r h�lls den 4-8 juni i Kungstr�dg�rden. V�lkommen till Svanens t�lt i Kungstr�dg�rden, n�ra Stora scenen!

L�s hela nyheten h�r.
 
Svanenklubben v�xer

  Svanenklubben v�xer f�r varje vecka. S� h�r l�ngt har dryga 30-talet f�retag beslutat sig f�r att arbeta aktivt med milj�krav i sina ink�psrutiner, i samarbete med Svanen.

L�s hela nyheten h�r.
F�rsta Svanenm�rkta Hemk�psbutiken

Nyligen blev den f�rsta Hemk�psbutiken i Sverige Svanenm�rkt. - Vi hoppas att Hemk�p Hagen ska bli en bra f�rebild f�r �vriga butiker i kedjan och att fler ska f�lja efter, s�ger �sa Domeij, milj�chef p� Axfood.

L�s hela nyheten h�r.
 
M�ssrestauranger � st�rst i Sverige med Svanen

  Nu har M�ssrestauranger p� Stockholmsm�ssan i �lvsj� klarat Svanens str�nga krav. Det �r Sveriges st�rsta Svanenm�rkta restaurang. Med detta f�r ocks� Stockholm Stad sin f�rsta restaurang som klarar Svanen.

L�s hela nyheten h�r.
Ren bil med Svanenm�rkta medel - och r�tt teknik

Milj�m�rkta bilv�rdsmedel �r skonsammare f�r b�de milj�n och h�lsan. Starkare medel beh�vs s�llan. Och n�r de beh�vs �r det b�ttre att bara behandla de nedsmutsade omr�dena - inte hela bilen.

L�s hela nyheten h�r.
 
 
 
Ladda ner nya trycksaker

Nu kan du sj�lv ladda ner Svanens nya trycksaker fr�n v�r webbplats.

Tre nya broschyrer, om Svanenm�rkta datorer, plywoodskivor och tv�tterier, g�r att h�mta som PDF-filer. Sidan uppdateras med nya broschyrer allt eftersom vi producerar dem.

Se rubriken �Ladda ner information� och �Broschyrer� i v�nstermenyn p� Svanens webbplats:

www.svanen.nu
Skaraborgs st�d Svanenm�rkta

Skaraborgs St�d, som har verksamhet i V�stra G�taland, �r Svanenm�rkta sedan slutet p� april.

F�retaget startade som ett enmansf�retag p� 1970-talet. Det �r alltj�mt ett familjef�retag, men har nu v�xt till �ver 300 anst�llda.

Verksamhetsomr�det har under �ren breddats till en rad olika slags tj�nster, fr�n kontorsst�dning till st�dning i privata hush�ll och specialiserade industriuppdrag.

Svanenm�rkningen �r det senaste steget i ett ambiti�st arbete att minimera f�retagets p�verkan p� milj�n. 
Svanenm�rkta hotell och restauranger prisade

Hotellkedjan Scandic och Slussens pensionat kammade hem milj�priserna vid �rets Konferensgala, arrangerad av SKD Euroconf.

Scandic fick priset som b�sta kedja och Slussens Pensionat som b�sta enskilda anl�ggning. Mycket roligt att se tv� Svanenm�rkta akt�rer kamma hem b�da milj�priserna! Dessutom vann likaledes Svanenm�rkta Sigtunah�jden Hotell och Konferens i kategorin �B�sta Service�.

SKD Euroconf �r en stor arrang�r av m�ten, konferenser och events.
Tryck din egen Svanenm�rkta bok

Nu finns m�jligheter f�r privatpersoner att formge och trycka egna b�cker - dessutom milj�m�rkta med Svanen.

Det �r Malm�f�retaget Solentro som st�r bakom tj�nsten, som bland annat inkluderar f�rdiga designmallar d�r texter och bilder l�ggs in via ett webbgr�nssnitt av privatkunderna sj�lva. Trycket g�rs hos Elanders Svanenm�rkta tryckeri i Malm�, som dessutom �r klimatneutralt.

Resultatet blir en Svanenm�rkt trycksak med det inneh�ll som man sj�lv skapat.

Mer information finns p�:
 
www.solentro.se
Nya licenser

Du vet v�l att du alltid kan hitta de senast godk�nda Svanenprodukterna p� v�r webbplats? Klicka p� l�nken nedan s� kommer du direkt till listan �ver v�ra nyaste licensinnehavare:

www.svanen.nu
Svanen s�ker representanter med butikserfarenhet

300 butiker vill bli Svanenm�rkta Vi s�ker dig som vill representera Milj�m�rkningen Svanen och hj�lpa dem att n� sitt m�l.

Intresset f�r att Svanenm�rka butiker �r stort. D�rf�r beh�ver Svanen anst�lla tv� nya milj�handl�ggare som ska hj�lpa butiker att bli Svanenm�rkta. Tj�nsterna inneb�r varierande arbetsuppgifter med mycket resor i regionen och n�ra kontakt med butiker och m�nniskor inom dagligvaruhandeln.

Klicka h�r f�r mer information:

www.svanen.nu
 
   
Nyhetsbrevet kommer ut cirka �tta g�nger per �r. Om du inte vill f� det, s�nd ett e-brev till nyhetsbrevet@svanen.nu med rubriken "nyhetsbrev - nej tack" i �mnesraden och uppge vilken e-postsadress detta nyhetsbrev har g�tt till.
 
 
SIS Milj�m�rkning AB, 118 80 Stockholm
Tel: 08-55 55 24 00, Fax: 08-55 55 24 01
VD: Ragnar Unge, Redaktion: Cecilia Wilhelmsson
www.svanen.nu www.blomman.nu